WEBСъществуват много видове уеб страници,които да отговарят на нуждите на дадена фирма,частно лице,група http://jeepgas.com/

,обществоили всякакъв вид бизнес.Можете да изберете най-подходящия за Вас сайт от долу изброените:


-Фирмен сайт -сайт,съдържащ портфолио на вашата фирма и нейната дейност
-Бизнес сайт -сайт, предоставящ информация за вашия бузнес и продукта,който предлагате
-Блог сайт - сайт,който представлява личен дневник и може да съдържа дискусионен форум,управлява

се от едно лице или група ,чрез добавяне на статии по собствено предпочетание -храни, политика,истори и т.н.
-Електронен магазин - сайт за продажби в интернет

-Сайт за обяви

-Мултифункционален сайт
-Сайт за недвижими имоти

-Новинарски сайт-сайт,който предоставя статии и репортажи
-Личен сайт -сайт,който се поддържа от едно лице или група хора http://komputer-service.net23.net/
-Продуктов или промоционален сайт-сайт ,показващ промоционални стоки или специални оферти
-Фен сайт -посветен на известна личност/фен клуб
-Корпоративен сайт- осигуряващ основна информация за дадена фирма или организация
-Огледален сайт- точно копие на друг сайт